Cassovia triathlon

CASSOVIA DETSKÝ TRIATLON
  1. ročník

Usporiadateľ:           Triatlonový klub Košice

Miesto:                     Košice, sídlisko Nad Jazerom, Chaos Pizza & Pub, mapka

Dátum:                     28. júl 2018

Súťažný výbor:
Riaditeľ pretekov:            G. Fotul
Technický delegát:          E. Stanková
Hlavný rozhodca:             M. Stanko

Prihlášky:                  www. triathlon.sk, alebo pre pretekárov, ktorí nie sú registrovaní v STÚ písomne cez gregorfotul@gmail.com. V prihláške je potrebné uviesť meno, priezvisko, rok narodenia, klub resp. mesto a kategóriu, v ktorej máte záujem súťažiť.

Kategórie a trate (km):   

Žiaci – Nádeje C       2011 a mladší       0,05     –  1   – 0,25
Žiaci – Nádeje B       2009 – 2010          0,075  –  2   –  0,35
Žiaci – Nádeje A       2008 – 2007          0,1      –  3   –  0,5
Mladší žiaci               2006 – 2005          0,2      –  6   –  1,5
Starší žiaci               2004 – 2003          0,3      –  9   –  2,25
Hobby triatlon          2003 a starší         0,1      –  3   –  0,5

Mix štafety nádeje 2 + 2         2007 a mladší       0,075  –  2   –  0,35
Mix štafety žiaci 2 + 2         2008 – 2007          0,1      –  3   –  0,5
Mix štafety elite 2 + 2         2002 – 1984          0,1      –  3   –  0,5
Mix štafety age group 2 + 2        1983 a starší         0,1      –  3   –  0,5

Preteky Mix štafety prebiehajú podľa nových doplnených pravidiel súťažného poriadku STU pre rok 2018 vo formáte 2 + 2, teda žena – muž – žena – muž, kde každý pretekár musí absolvovať celý triatlon a odovzdanie štafety sa uskutočňuje vo vymedzenej zóne dotykom pretekárov. Cieľové poradie sa určuje podľa dobehu do cieľa posledného pretekára.

Štafety nemusia byť poskladané výlučne z klubových pretekárov ale môžu byť poskladané z rôznych klubov alebo bez klubovej príslušnosti.

 

Štartovné: 

pre všetkých pretekárov v individuálnych štartoch:

10 € do 23. 7. 2018 na účet SK1975000000004017002019. Do poznámky uveďte meno, dátm narodenia a klubovú príslušnosť pretekára. V prípade hromadnej platby uveďte klubovú príslušnosť a pošlite mail na gregorfotul@gmail.com so zoznamom všetkých pretekárov, za ktorých ide platba. Pretekári, ktorí sa prihlásia a zaplatia štartovné do 23. 7. 2018, obdržia pri prezentácii uterák z mikrovlákna s logom pretekov.

20 € na mieste bez nároku na uterák s logom pretekov

pre štafety:

štafeta nádeje, žiaci 20 € do 23. 7. 2018, 40€ na mieste
štafeta elite, masters 40 € do 23. 7. 2018, 80 € na mieste

Meranie časov:
čipovou technológiou, SUNBELL, vysledkovyservis.sk

Občerstvenie:
v cieli, po pretekoch

Ceny:        
Vecné ceny a trofeje v kategóriách a štafetách nádeje a žiaci. V štafetách elite a age group: finančné ceny

Časový harmonogram:

Žiaci nádeje C:

8.00 – 9.30 – prezentácia
8.30 – 9.45 – ukladanie vecí do depa
9.50 – poučenie
10.00 – štart
12.30 – 13.00 – vyberanie vecí z depa
13.00 – vyhlásenie výsledkov

Žiaci nádeje B:

8.00 – 9.30 – prezentácia
8.30 – 9.45 – ukladanie vecí do depa
10.05 – poučenie
10.10 – štart
12.30 – 13.00 – vyberanie vecí z depa
13.00 – vyhlásenie výsledkov

Žiaci nádeje A:

8.00 – 9.30 – prezentácia
8.30 – 9.45 – ukladanie vecí do depa
9.25 – poučenie
10.30 – štart
12.30 – 13.00 – vyberanie vecí z depa
13.00 – vyhlásenie výsledkov

Mladší žiaci:

8.00 – 9.30 – prezentácia
8.30 – 9.45 – ukladanie vecí do depa
10.45 – poučenie
10.50 – štart
12.30 – 13.00 – vyberanie vecí z depa
13.00 – vyhlásenie výsledkov

Starší žiaci:

8.00 – 9.30 – prezentácia
8.30 – 9.45 – ukladanie vecí do depa
11.15 – poučenie
11.20 – štart
12.30 – 13.00 – vyberanie vecí z depa
13.00 – vyhlásenie výsledkov

Hobby:

8.00 – 9.30 – prezentácia
8.30 – 9.45 – ukladanie vecí do depa
11.50 – poučenie
12.00 – štart
12.30 – 13.00 – vyberanie vecí z depa
13.00 – vyhlásenie výsledkov

Mix štafeta nádeje:

8.00  – 12.30 – prezentácia
13.00 – 13.45 – ukladanie vecí do depa
13.50 – poučenie
14.00 – štart
16.30 – vyhlásenie výsledkov

Mix štafeta žiaci, elite, age group:

8.00  – 12.30 – prezentácia
13.00 – 13.45 – ukladanie vecí do depa
13.50 – poučenie
14.40 – štart
16.30 – vyhlásenie výsledkov

Dôležité upozornenia:
Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny (vekové kategórie, časový rozpis) a nezodpovedajú za škody súťažiacich počas podujatia. Každý štartujúci sa zúčastňuje pretekov na vlastné náklady aj zodpovednosť (za zúčastnené deti sú zodpovední ich rodičia, vedúci, tréneri alebo učitelia). Preteká sa podľa pravidiel STU a tohto rozpisu. Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny organizátorov. Prihlásením na preteky dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie výsledkov podujatia. Za stratu čipu je sankcia 20 eur.