Ružínsky triatlon 2019

7. ročník
Slovenský pohár v triatlone

Usporiadateľ:           Triatlonový klub Košice

Miesto:                     Vodná nádrž Ružín, časť  Košické Hámre, GPS 48.828183, 21.078252

Dátum:                     20. júl 2019

Súťažný výbor:         
Riaditeľ pretekov:            Gregor Fotul
Technický delegát:          Marián Stanko
Hlavný rozhodca:             Ondrej Želesko

Prihlášky:                  www. triathlon.sk

Štartovné:                 Pretekári, ktorí sa prihlásia a zaplatia štartovné 20 € do 8.7.2019, obdržia pri prezentácii uterák z mikrovlákna s logom pretekov. Štartovné je možné uhradiť cez platobnú bránu STU alebo na bankový účet SK19 7500 0000 0040 1700 2019 ( do poznámky uveďte meno a rok narodenia ) alebo na mieste za zvýšený poplatok 30 € bez nároku na uterák.

Pretekári bez platnej licencie STÚ uhradia povinný poplatok za jednodňovú licenciu Slovenskej triatlonovej únii vo výške € 4,-

Trate a kategórie:    
Šprint triathlon:
plávanie 0,6 km (1 okruh )
cyklistika 16 km ( 2 okruhy ) ťažká, kopcovitá
beh 4 km ( 1 x tam a späť ) asfaltový povrch, mierne kopcovitá

Dorastenci, dorastenky      2001-2002
Juniori, juniorky                   1999-2000
open muži, ženy                  1998 a starší

Krátky triatlon:
plávanie 1,2 km (2 okruhy )
cyklistika 32 km ( 4 okruhy ) ťažká, kopcovitá
beh 8 km ( 2 x tam a späť ) asfaltový povrch, mierne kopcovitá

Muži                                                          Ženy
AGm20-29     1999-1990                       AGž20-29    1999-1990
AGm30-34     1989-1985                    AGž30-39     1989-1980
AGm35-39     1984-1980                   AGž40-49     1979-1970
AGm40-44     1979-1975                    AGž50+         1969 a staršie
AGm45-49     1974-1970
AGm50-54     1969-1965
AGm55-59     1964-1960
AGm60+         1959 a starší  

Časový harmonogram:

10:00 – 11:15 hod – prezentácia
11:00 – 11:35 hod – ukladanie vecí do depa
11:40 – výklad trate a poučenie
11:45 – ŠTART – všetky kategórie, šprint aj krátky triathlon
15:00 – vyhlásenie výsledkov, vyberanie vecí z depa

Meranie časov:  čipovou technológiou, SUNBELL, vysledkovyservis.sk        

Občerstvenie:   na cyklistike pri prejazde do ďalšieho kolana bežeckej trati na obrátke, v cieli

Ceny:
Vecné ceny a trofeje v kategóriách.
Krátky triatlon:
finančné v absolútnom poradí mužov
finančné v absolútnom poradí žien
Šprint triatlon:
finančné v absolútnom poradí mužov
finančné v absolútnom poradí žien

Dôležité upozornenia:
Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny (vekové kategórie, časový rozpis) a nezodpovedajú za škody súťažiacich počas podujatia. Každý štartujúci sa zúčastňuje pretekov na vlastné náklady aj zodpovednosť (za zúčastnené deti sú zodpovední ich rodičia, vedúci, tréneri alebo učitelia). Preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky (č.z. 8/2009 Z.z.), pravidiel STU a tohto rozpisu. Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny organizátorov. Prihlásením na preteky dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie výsledkov podujatia. Za stratu čipu je sankcia 20 eur.

Kompletné propozície si môžete stiahnuť tu:

Mapy:

depo
plávanie

Môžete absolvovať aj
3D obhliadku cyklistického okruhu 🙂

beh