Ružínsky triatlon

RUŽÍNSKY TRIATLON

6. ročník

 

Usporiadateľ:           Triatlonový klub Košice

Miesto:                       Vodná nádrž Ružín, časť Košické Hámre,
GPS 48.828183, 21.078252

Dátum:                     14. júl 2018

Súťažný výbor: 
Riaditeľ pretekov:            Gregor Fotul
Technický delegát:          Ondrej Želesko
Hlavný rozhodca:             Viktor Fotul

Prihlášky:                  www.triathlon.sk

Štartovné:                 20 €

Pretekári, ktorí sa prihlásia a zaplatia štartovné na účet SK19 7500 0000 0040 1700 2019 do 9. 7. 2018, obdržia pri prezentácii uterák z mikrovlákna s logom pretekov. Platba bude možná aj na mieste za zvýšený poplatok na 25 € bez nároku na uterák.

Trate a kategórie:    
Šprint triathlon: plávanie 0,75 km (1 okruh)
cyklistika 18 km ( 2 okruhy ) ťažká, kopcovitá
beh 5 km ( 1 x tam a späť ) asfaltový povrch, mierne kopcovitá

Dorastenci, dorastenky      2001-2002
Juniori, juniorky                   1999-2000
open muži, ženy                  1998 a starší

Krátky triatlon: plávanie 1,5 km (2 okruhy )
cyklistika 40 km ( 4 okruhy ) ťažká, kopcovitá
beh 10 km ( 2 x tam a späť ) asfaltový povrch, mierne kopcovitá

AGm20-29     1998-1989                       Ženy              1998-1989
AGm30-34     1988-1984                   AGž30-39     1988-1979
AGm35-39     1983-1979                  AGž40-49     1978-1969
AGm40-44     1978-1974                   AGž50+         1968 a staršie
AGm45-49     1973-1969
AGm50-54     1968-1964
AGm55-59     1963-1959
AGm60+         1958 a st

Časový harmonogram:

10:00 – 11:15 hod – prezentácia
11:00 – 11:35 hod – ukladanie vecí do depa
11:40 – výklad trate a poučenie
11:45 – ŠTART – všetky kategórie, šprint aj krátky triathlon
15:00 – vyhlásenie výsledkov, vyberanie vecí z depa

Meranie časov:  čipovou technológiou, SUNBELL, www.vysledkovyservis.sk

Občerstvenie:   na cyklistike pri prejazde do ďalšieho kola na bežeckej trati na
obrátke, v cieli

Ceny:                        Vecné ceny a trofeje v kategóriách.
Krátky triatlon:
finančné v absolútnom poradí mužov a žien

Šprint triatlon:
finančné v absolútnom poradí mužov a žien

Dôležité upozornenia:
Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny (vekové kategórie, časový rozpis)
a nezodpovedajú za škody súťažiacich počas podujatia. Každý štartujúci sa zúčastňuje pretekov na vlastné náklady aj zodpovednosť (za zúčastnené deti sú zodpovední ich rodičia, vedúci, tréneri alebo učitelia). Preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky (č.z. 8/2009 Z.z.), pravidiel STU a tohto rozpisu. Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny organizátorov. Prihlásením na preteky dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru
a spracovanie výsledkov podujatia. Za stratu čipu je sankcia 20 eur.

Trate:

plávanie a depo                 cyklo                       beh