CASSOVIA AQUATLON 2019

5. ročník
Slovenský pohár v akvatlone

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli a zabojovali. Pozrite si výsledky a vidíme sa o rok 🙂

Usporiadateľ:           Triatlonový klub Košice, Mestká časť Košice – Nad Jazerom

Miesto:                     Košice, Mestká časť Košice – Nad Jazerom, Pláž

Dátum:                     5. júl 2019 ( piatok )

Súťažný výbor:         
Riaditeľ pretekov:            Gregor Fotul
Hlavný rozhodca:             E. Stanková
Technický delegát:          M. Stanko

Popis tratí:               
Plávanie: otvorená voda
Beh: v areáli rekreačnej oblasti Jazero

Mapy tratí:

Prihlášky:                  on – line na www.triathlon.sk

Štartovné:                
5 € do 21. 6. 2019, 8 € po tomto termíne alebo na mieste
(nádeje A, B, C, mladší žiaci, starší žiaci )
10 € do 21. 6. 2019, 15 € po tomto termíne alebo na mieste
(open, dorastenci, junior, muži, ženy, veteráni)

Platba: Štartovné je možné uhradiť cez platobnú bránu STU alebo na bankový účet SK19 7500 0000 0040 1700 2019 ( do poznámky uveďte meno a rok narodenia) alebo na mieste.

Pretekári bez platnej licencie STÚ uhradia povinný poplatok za jednodňovú licenciu Slovenskej triatlonovej únii vo výške € 4,- (dospelý, junior, dorastenec), resp. € 2,- (žiak, nádej).

Prezentácia:             piatok 5. 7. 2019, 11.30 – 12.30 hod

Občerstvenie:           bufet v cieli

Ceny:                        medaila a diplom v každej kategórii a finančné ceny v absolútnom poradí pre prvých troch na trati 1 km – 5 km,

                                 muži ( 50 – 30 – 10 ) €,
ženy ( 30 – 20 – 10 ) €

Meranie časov:         čipovou technológiou, SUNBELL, vysledkovyservis.sk        

Dodatočné info: Ak sa plánujete zúčastniť aj nášho Cassovia detského triatlonu v sobotu 6. 7. 2019, môžete sa ubytovať napríklad tu: https://camp-kosice.sk/

Ustanovenia:

Podujatie sa koná podľa platných pravidiel STÚ a týchto propozícií. Prihlásením sa na podujatie každý účastník berie na vedomie, že sa pretekov zúčastňuje na vlastné riziko a vlastnú zodpovednosť, oboznámil sa s pravidlami STÚ a propozíciami týchto pretekov, je zdravý, absolvoval potrebnú lekársku prehliadku, dáva svoj neodvolateľný súhlas na zverejnenie obrazovej a zvukovej dokumentácie (fotografie a videozáznam) z podujatia, na ktorých je zachytený a zároveň súhlasí s ich využitím na marketingové účely podujatia a jeho partnerov a takisto je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky a riadiť sa pokynmi polície a usporiadateľov podujatia. Prihlásením sa na podujatie každý účastník v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v jeho platnom znení dáva svoj súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre účely vedenia evidencie účastníkov podujatia organizátorovi podujatia a sprostredkovateľom zabezpečujúcim prihlasovanie a spracovanie výsledkov podujatia, a taktiež vyhlasuje, že uvádza svoje vlastné osobné údaje, alebo údaje osoby, ktorá mu k uvedeniu údajov dala písomný súhlas, alebo osoby, ktorej je zákonným zástupcom. Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nutných technických zmien oproti propozíciám podujatia z dôvodu nepredvídateľných okolností. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu propozícií v prípade dohody s technickým delegátom a hlavným rozhodcom. Za stratu čipu je sankcia 20 eur.

Kompletné propozície si môžete stiahnuť tu: