Rozpis našich tréningov v školskom roku 2019/2020

Pondelok:
6:00 – 7:00 Plávanie (Mestská krytá plaváreň)
15:00 – 16:00 Triatlonová prípravka pre deti (Mestská krytá plaváreň)
16.30 – 18.00 Suchý tréning – bežecká príprava, cyklistická príprava,
kondičný tréning, v zime tréningy v telocvični
(stretávame sa na Timonovej 2)


Utorok:
6:00 – 7:00 Plávanie (Mestská krytá plaváreň)
15:00 – 16:00 Základný plavecký výcvik detí (Mestská krytá plaváreň)
16.30 – 18.00 Suchý tréning – bežecká príprava, cyklistická príprava,
kondičný tréning, v zime tréningy v telocvični
(stretávame sa na Timonovej 2)


Streda:
6:00 – 7:00 Plávanie (Mestská krytá plaváreň)
15:00 – 16:00 Triatlonová prípravka pre deti (Mestská krytá plaváreň)
16.30 – 18.00 Suchý tréning – bežecká príprava, cyklistická príprava,
kondičný tréning, v zime tréningy v telocvični
(stretávame sa na Timonovej 2)


Štvrtok:
6:00 – 7:00 Plávanie (Mestská krytá plaváreň)
15:00 – 16:00 Základný plavecký výcvik detí (Mestská krytá plaváreň)
16.30 – 18.00 Suchý tréning – bežecká príprava, cyklistická príprava,
kondičný tréning, v zime tréningy v telocvični
(stretávame sa na Timonovej 2)


Piatok:
6:00 – 7:00 Plávanie (Mestská krytá plaváreň)
15:00 – 16:00 Triatlonová prípravka pre deti (Mestská krytá plaváreň)
16.30 – 18.00 Suchý tréning – bežecká príprava, cyklistická príprava,
kondičný tréning, v zime tréningy v telocvični
(stretávame sa na Timonovej 2)

*časy a miesta tréningov pod holým nebom sa môžu meniť v závislosti od poveternostných podmienok.