Rozpis našich tréningov v aktuálnej sezóne

Pondelok:
6:00 – 7:00 Plávanie (Mestská krytá plaváreň)
15:00 – 16:00 Plavecký výcvik detí (Mestská krytá plaváreň)
16:45 – 17:45 Atletika (Atletický štadión ZŠ L. Novomestského)


Utorok:
6:00 – 7:00 Plávanie (Mestská krytá plaváreň)
15:00 – 16:00 Plavecký výcvik detí (Mestská krytá plaváreň)
16:45 – 17:45 Cyklistika (stretávame sa na Timonovej 2)


Streda:
6:00 – 7:00 Plávanie (Mestská krytá plaváreň)
15:00 – 16:00 Plavecký výcvik detí (Mestská krytá plaváreň)
16:45 – 17:45 Atletika (Atletický štadión ZŠ L. Novomestského)


Štvrtok:
6:00 – 7:00 Plávanie (Mestská krytá plaváreň)
15:00 – 16:00 Plavecký výcvik detí (Mestská krytá plaváreň)
16:45 – 17:45 Cyklistika (stretávame sa na Timonovej 2)


Piatok:
6:00 – 7:00 Plávanie (Mestská krytá plaváreň)
14:30 – 15:30 Triatlonové prechody (stretávame sa na Timonovej 2)

*časy a miesta tréningov pod holým nebom sa môžu meniť v závislosti od poveternostných podmienok.