Cassovia duatlon

Slovenský pohár žiakov z poverenia Slovenskej triatlonovej únie

Usporiadateľ: Triatlonový klub Košice

Miesto: Košice, sídlisko Nad Jazerom, rekreačná oblasť Jazero, Chaoz pizza & Pub

Dátum: 13. apríl 2019 (sobota)

Súťažný výbor: Riaditeľ pretekov: Gregor Fotul
Hlavný rozhodca: Elena Stanková
Technický delegát: Marián Stanko
Popis tratí:

Beh: v areáli rekreačnej oblasti Jazero
Cyklistika: okruh pod a na hrádzi Hornádu

Kategórie a trate:

žiačky nádeje C 2012 a mladší 0,25 km beh – 0,5 km cyklistika – 0,12 km beh
žiaci nádeje C 2012 a mladší 0,25 km beh – 0,5 km cyklistika – 0,12 km beh
žiačky nádeje B 2011 – 2010 0,5 km beh – 2 km cyklistika – 0,25 km beh
žiaci nádeje B 2011 – 2010 0,5 km beh – 2 km cyklistika – 0,25 km beh
žiaci nádeje A 2009 – 2008 1 km beh – 3 km cyklistika – 0,5 km beh
žiačky nádeje A 2009 – 2008 1 km beh – 3 km cyklistika – 0,5 km beh
žiaci mladší 2007 – 2006 2 km beh – 6 km cyklistika – 1 km beh
žiačky mladšie 2007 – 2006 2 km beh – 6 km cyklistika – 1 km beh
žiaci starší 2005 – 2004 3 km beh – 9 km cyklistika – 2 km beh
žiačky staršie 2005 – 2004 3 km beh – 9 km cyklistika – 2 km beh

Časový harmonogram:
09.30 – 10.30 hod prezentácia
10.00 – 10.45 hod ukladanie vecí do depa
10.45 poučenie pretekárov
11.00 štart žiaci nádeje C
11.10 štart žiaci nádeje B
11.25 štart žiaci nádeje A
11.45 štart žiaci mladší
12.30 štart žiaci starší
13.15 vyberanie vecí z depa
14.00 vyhlásenie výsledkov

Prihlášky: on-line na www. triathlon.sk
Štartovné: 8 € do termínu 7. 4. 2019, 15 € po tomto termíne alebo na mieste
Platba: Štartovné je možné uhradiť cez platobnú bránu STÚ
alebo na bankový účet SK19 7500 0000 0040 1700 2019 (do poznámky uveďte
meno a rok narodenia)

Občerstvenie: bufet v cieli a pizza pred vyhlásením výsledkov

Ceny: medaily a vecné ceny.

Dôležité upozornenia:
Preteká sa podľa platných pravidiel a predpisov STÚ, každý pretekár sa
zúčastňuje pretekov na vlastnú zodpovednosť.
Organizátor si vyhradzuje právo upraviť propozície podľa aktuálnej situácie
a potreby.